SEXY Baby BOOM!!! Trip

Posted: 02/01/2011 in Trip News
Tags: , , ,

เริ่มต้นข่าวด้วยทริปของนางแบบสาวสวย ที่ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดทริป น้องลูกแพร์ ทริปนี้เป็นทริปที่ 2 ของปี ของน้องลูกแพร์ ชื่อทริป Sexy Baby Boom จัดในวันที่ 5 ม.ค.54 มีสองรอบ 11.00 น. และ15.00 น. สถานที่ เมอราญาเรสซิเดท์ ลาดพร้าว 71 นางแบบ น้องผึ้ง สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sexy Baby Boom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s