About

V Photo Group เป็นแหล่งรวมรวบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพ และจะเป็นสื่อกลางให้แก่ผู้จัดทริปถ่ายรูป  และผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป ขอเชิญผู้ที่จัดทริปถ่ายรูป และผู้ที่สนใจในการถ่ายรูป ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์มายังเว็บไซต์ได้ พร้อมทั้งติดตามข่าวสารของเราต่อไป และหากมีข้อแนะนำใดๆ โปรด comment ไว้ได้ในเว็บไซต์นี้ เราจะนำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงเว็บไซต์นี้ต่อไป

Advertisements
Comments
  1. Foto&Camera says:

    Very nice website

  2. iDew says:

    ขอบคุณที่โปรโมททริปให้น๊าาค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s